Nederland heeft geen goede procedure om staatloosheid vast te stellen. Dit blijkt uit het advies en rapport ‘Geen land te bekennen’ (nov.  2016) van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat adviezen uitbrengt aan kabinet en parlement over vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. De regering is inmiddels aan de slag gegaan met het verzoek tot het maken van een vaststellingsprocedure staatloosheid. Hiermee wordt het probleem rondom staatloosheid, zoals het er nu naar uitziet, echter niet opgelost. Kompass zet zich samen met partners als ASKV Steunpunt Vluchtelingen in voor een goede vaststellingsprocedure en een einde aan de bureaucratische nachtmerrie voor staatlozen in Nederland. Lees hier meer. Kompass voert dit project tot eind 2019.

In projecten over staatlozen werkt Kompass samen met: