Wij geloven dat actief burgerschap een voorwaarde is voor een succesvol land of een succesvolle stad. Het is van vitaal belang voor een democratische samenleving dat inwoners hun instellingen en leiders verantwoordelijk kunnen houden en kunnen meepraten over de beslissingen die hun eigen leven beïnvloeden. Niet alles kun je zelf oplossen; soms heb je de politiek nodig om eruit te komen. Mensen kunnen pas echt meedoen als ze weten hoe het politieke systeem werkt. En dat wordt met de dag complexer. De enorme en stijgende hoeveelheid informatie, maakt het nog moeilijker iets te vinden.

Toegang tot de politiek is te vaak alleen voorbehouden aan grote bedrijven, mensen die het kunnen betalen of private belangen. Maatschappelijke groeperingen missen de capaciteit, het netwerk en de expertise om effectief te worden gehoord. Zelfs in regeringsstad Den Haag zijn te veel mensen uitgesloten van de politieke, economische en sociale instellingen die hun dagelijks leven vormgeven.

In vergelijking met het verleden hebben lokale en nationale politici pasklare oplossingen nodig. De kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare informatie maakt het Parlement en zelfs het College van de Gemeenteraad ontoegankelijk of een plek voor usual suspects. Het politieke proces is steeds meer gaan lijken op het juridische proces waarbij je een advocaat met tijd, kennis en netwerk nodig hebt om je belangen te behartigen in een complexe wereld en op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Dit is vooral een uitdaging voor kleine organisaties en vrijwilligers met hart voor de goede zaak, maar zonder geld.

Kompass matcht daarom hulpvragen vanuit een maatschappelijke groep met de juiste sr. public affairs professional. Zij vinden het leuk om vanuit hun eigen expertise vrijwilligerswerk te doen en een lobby-advies of een lobby-training te geven.

Kompass hanteert bij een aanvraag voor ondersteuning de volgende criteria:

  • Mensenrechten. De lobby heeft te maken heeft met mensenrechten in Nederland.
  • Draagvlak. Het probleem raakt een groep mensen. Er is sprake van een Stichting en/of van voldoende steun onder kennissen of gelijkgestemden.
  • Eerlijk lobbyklimaat. Het is aantoonbaar duidelijk is dat er onvoldoende financiering is. Het gaat immers om een eerlijk lobbyklimaat in Nederland.
  • Gedragscode BVPA. Deelnemers conformeren zich net als Kompass en de pro bono lobbyisten aan de gedragscode van de BVPA. NB: Zowel Kompass als matchende organisatie als de pro bono lobbyist blijven zelf neutraal en onderschrijven dus niet de doelen van de aanvrager.