DEN HAAG/UTRECHT

Kompass verwelkomt een tweede lobbykantoor als pro bono partner. Het nieuwe kantoor Thonon Folz | Public Affairs in Utrecht is gespecialiseerd in lokale en regionale vraagstukken. Het kantoor gaat via onze burgerrechtenorganisatie en met onze collega’s lokale hulpverleners lobbyadvies geven op het gebied van bed, bad, brood en begeleiding voor ongedocumenteerden. Via de samenwerking met Kompass ondersteunen zij daarmee ASKV/Steunpunt Vluchteling en Stichting LOS.

Ivo Thonon stelt dat hij hoopt dat met dit lobbyadvies het speelveld iets gelijker wordt. Na de vluchtelingencrisis van 2015 staat de problematiek van ongedocumenteerden immers niet meer boven aan het lijstje van lokale bestuurders. “Lokaal bestuur is het meest tastbare bestuur. Daarom richten we het grootste deel van ons werk op het adviseren van klanten hoe om te gaan met gemeenten en provincies. We zijn dan ook blij dat we via de samenwerking met Kompass kleinschalige organisaties en vrijwilligers verder kunnen helpen in hun lokale lobby.” Harmony Folz: “Ik ben zelf vanuit Canada naar Nederland gekomen en heb nu zelfs een Nederlands paspoort. Maar voor mij als Canadese was het soms al ingewikkeld om over de bureaucratische hordes van de Nederlandse overheid te springen. Hoe ingewikkeld moet het dan wel niet zijn voor ongedocumenteerden? Daarom wil ik me graag voor hen inzetten, want ook zij hebben recht op een menswaardig bestaan.”

René Rouwette, directeur van Kompass, is ontzettend blij met de expertise van Thonon Folz. Volgens Rouwette is het belangrijk dat lobby niet alleen toegankelijk is voor grote commerciële bedrijven en gevestigde belangen, maar ook voor individuele burgers en goede doelen. De donatie van maar liefst 150 uur is een grote stap in de goede richting en komt de meest kwetsbare mensen in dit land ten goede.

Kompass werkt inmiddels samen met twee lobbykantoren. Daarnaast zijn meer dan 30 individuele commerciële lobbyisten als pro bono vrijwilligers verbonden aan Kompass. De lijst van deze commerciële lobbyisten op onze website zal op korte termijn worden gepubliceerd.