Aan deze website wordt momenteel gewerktKompass Pro Bono koppelt pro bono lobbyisten aan maatschappelijke organisaties op zoek naar training en advies.
Steeds meer lobbyisten doen pro bono werk via Kompass.
Samen komen we op voor de burgerrechten en een eerlijk lobbyklimaat.


Kijk voor actuele informatie op: facebook.com/kompassnl


Contact: info@kompass.ngo