VACATURE: VERSTERK ONS MENSENRECHTENSCHADUWKABINET

.

 

Kunnen wij jou midden in de nacht wakker maken voor de politiek? Ben jij actief op Facebook en Twitter? En sta je pal voor burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke behandeling in Nederland? Kom en versterk ons mensenrechtenschaduwkabinet! 

Elke dag rapporteert de media een reeks van politieke incidenten. Ministers en politici komen in het nauw door versprekingen, elkaar vliegen af vangen en bonnetjes. Maar wat doen de heren - soms dames - in het kabinet nu echt voor Nederland? Welke beslissingen nemen de politici op mensen- of burgerrechten, nu deze steeds verder onder druk lijken te staan. Wie het weet mag het zeggen.

De politiek is een doolhof, met Ministers die van de ene op de andere dag ineens een hele andere taal lijken te gaan spreken. De ongelofelijke hoeveelheid debatten en ondoordringbare documenten van de Ministeries zijn voor een Kamerlid al amper te volgen, laat staan voor de gemiddelde burger met een baan of een andere dagtaak. Mensenrechten- en burgerrechten hebben een prominente plek in onze grondwet, voor de juristen: zelfs zonder preambule en constitutionele toetsing. Maar de uitvoering van het mensenrechten- of burgerrechtenbeleid ligt bij zoveel verschillende ministeries en instanties dat niemand het meer echt kan volgen en daadwerkelijke positieve actie dan ook vaak ontbreekt.

Om te voorkomen dat het kritisch volgen van de regering alleen nog maar voor lobbyisten en corporate onderwerpen en belangen is weggelegd, presenteert burgerrechtenorganisatie Kompass het schaduwkabinet. Wekelijks volgen deze (vrijwillige) Ministers de gang van zaken in het kabinet. Ze houden de ministers bij de les via de sociale media. Het secretariaat van het kabinet/Kompass brengt elke week een politieke monitor uit waarin alle relevante debatten en stukken - heel kort - inzichtelijk worden gemaakt en waarmee je letterlijk je eigen Kamerlid kunt bellen.

Heb jij interesse in een ministerpost in het schaduwkabinet van burgerrechtenorganisatie Kompass? Stuur een e-mail met je CV, een korte motivatie, en de gewenste ministerpost naar: info@kompass.ngo

Op de volgende posten zoeken we versterking: 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister van Justitie en Veiligheid 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister van Defensie

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Infrastructuur 

Staatssecretaris Defensie

Staatssecretaris Infrastructuur

Staatssecretaris Financiën 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

.