Meld je aan: versterk ons mensenrechten schaduwkabinet

Kabinet

Voor wie daarover nog twijfelde: mensenrechten staan in Nederland onder druk. Burgerrechtenorganisatie Kompass is klaar voor het nieuwe kabinet. We strijden voor de waarden in onze grondwet en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In een steeds killer en gepolariseerd Nederland, motiveren, overtuigen en bekritiseren we Tweede Kamerleden en Regering om de rechten van alle gewone mensen serieus te nemen.

Dat doen we graag samen met jullie. De tijd is rijp. Net als bij het kabinet gaat het ons de komende dagen om 'de poppetjes'. We vormen een schaduwkabinet van gewone Nederlanders die een nieuwe Minister of Staatssecretaris kritisch gaan volgen op mensenrechtenbeleid. Ministers doen niets anders dan hun ‘collega’ minister kritisch volgen en daarover tweeten of facebooken. Kompass stuurt de meest originele berichten door.

Ga meteen aan de slag als minister, juist ook als je lid bent van VVD, CDA, CU en D66. Om je voor te bereiden op deze taak krijg je dagelijks of wekelijks de Kompass mensenrechtenmonitor van politiek en media. Meld je daarvoor aan via info@kompass.ngo

We hebben onder meer de volgende vacatures in ons kabinet:
1) Minister-President: Zorgt voor een concrete actieagenda op mensenrechten in Nederland en dat ministeries goed met elkaar samenwerken op mensenrechtenbeleid binnen Nederland.
2) Minister van Onderwijs: Zorgt er onder meer voor dat Nederlandse kinderen eindelijk aan de slag gaan met mensenrechteneducatie (rechten en plichten) en dat segregatie in het onderwijs actief wordt bestreden
3) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Zorgt er onder meer voor dat mensen in de Caribische delen van het Koninkrijk evenveel rechten hebben als in Nederland. Vooral de bijzondere gemeenten.
4) Minister van Veiligheid en Justitie: Zorgt er onder meer voor dat ongedocumenteerden in Nederland psychische begeleiding en een dak boven hun hoofd krijgen, zodat ze uiteindelijk kunnen deelnemen aan deze samenleving of terug kunnen keren naar het land van herkomst.
5) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Zorgt er onder meer voor dat Nederlanders uit de armoede kunnen geraken. Ook dat gaat om mensenrechten.
6) Minister voor Ouderen en Familiezaken: Treedt onder meer op tegen leeftijdsdiscriminatie. Mensen van boven de 45 zijn niet te oud.
7) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Pakt onder meer racisme in het voetbal keihard aan. Voetbal verbindt en brengt samen. Oerwoudgeluiden zijn onacceptabel.
8) Minister van Asiel en Migratie: Zorgt er onder meer voor dat ook vluchtelingen in Nederland toegang hebben tot een eerlijke rechtsgang. Betrekt statushouders actief bij het beleidsvormingsproces.
9) Minister van Buitenlandse Zaken: Zorgt er onder meer voor dat Nederlanders naar Amerika kunnen reizen zonder Facebookdata en wachtwoorden af te staan.

.